O čápech

Umístění kamery jsme konzultovali s Českou ornitologickou společností https://www.birdlife.cz a inspirovali se instalacemi podobných kamer v ČR např. www.capibohuslavice.cz.

Při umisťování kamery je dobré si uvědomit, že za kameru zodpovídá provozovatel. Jejím umístěním se staví do situace, že lidem ukáže přirozený průběh hnízdění i s těmi smutnými stránkami v případě úhynu mláďat a bude muset této situaci čelit.

Česká společnost ornitologická sděluje: "Nepodporujeme preventivní odebírání ptáků do záchranných stanic. Není na člověku, aby zasahoval do přirozeného průběhu hnízdění volně žijících zvířat."

Brandýští čápi mají svá jména

Výsledky lidového hlasování o jménech čápů jsou tu. Do včerejší půlnoci vybíralo jména 141 hlasujících. A jak to celé nakonec dopadlo? S 67,4% vyhrálo jméno Dorotka pro paní čápovou a s 62,4% vyhrálo jméno Amos pro pana čápa. Dorotka má na levé noze kroužek, Amos nemá kroužek žádný, tedy nebude složité poznat, kdo je kdo. Jak je známo, tak v Brandýse nad Orlicí od roku 1622 strávil Jan Amos Komenský něco málo přes tři roky. Zde také napsal své dílo Labyrint světa a ráj srdce. Tedy jméno Amos odkazuje na tohoto velkého muže. A jméno Dorotka? Marie Dorota Cyrillová se 3.9. 1624 provdala v Brandýse nad Orlicí za Jana Amose Komenského. Tedy toto jméno se také nabízelo. Ještě stojí za zmínku významy těchto jmen. Dorota - "boží dar" a Amos - "přinesený Bohem". Jak je vidět, zdejší kraj je požehnaným místem. Přejeme Dorotce a Amosovi, ať se jim u nás dobře daří.

Dorotka

V roce 2022 se podařilo odečíst kroužek - CZP CA082

Okroužkována 28. 6. 2015 - Libel

Více nejen o čápech naleznete na stránkách Česká společnost ornitologická

Další čapí hnízda můžete navštívit ZDE