Projekt podpořili

Zakoupení, instalace a provoz kamery - členové spolku Brandýs ve světě  jmenovitě (Držmíškovi, Wildovi z Jičína, Hubení, Buchtelovi, Filip Tomášek, Alena Kalášková)

Internetové připojení - THSOFT s.r.o.

Webové stránky - Webnode 

Škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí - web školy

Sponzor napájení - Paní Jana Vondrková

Technická podpora - pan Jaroslav Dostál mladší